Info

Adgangsforhold til Industriforeningens Teatersal
Vi gør opmærksom på, at der er trapper til vores foyer og til salen.

Toiletforhold
Teatret har ikke handicaptoiletter.